Over Ons

Energietsjek is een onafhankelijk adviesbureau actief op de energiemarkt. Door onze jarenlange ervaring anticiperen wij snel en slim op product-, prijs- en voorwaarden veranderingen. Zakelijke (MKB) klanten van Energietsjek besparen honderden euro’s per jaar op hun energierekening, voor grootverbruikers is de besparing veelal duizenden euro’s. Wij richten ons voornamelijk op zakelijke klanten, zowel kleine als grote ondernemingen met meerdere locaties, maar ook voor alle particuliere klanten hebben wij "een goed advies". Tevens kunnen wij voor meerdere bedrijven een collectief creëren, waarbij de verbruiken gecombineerd worden aangeboden. Zo kunt u samen met uw collega-ondernemers ‘profiteren’ van elkaars verbruiken.
Energietsjek neemt u graag het werk uit handen door onder andere onoverzichtelijke nota’s te ontrafelen, voorwaarden en prijzen te vergelijken en op het meest efficiënte moment de energie ‘in te kopen’ zodat u energie koopt tegen de gewenste voorwaarden en tegen de laagste prijs. Energietsjek biedt u ook de mogelijkheid op advisering over de voor- en nadelen van zonnepanelen, windenergie en LED-verlichting. Energiebesparing is onze passie en dat laten wij graag zien in onze klantgerichte aanpak.

Johan Takens

Oprichter Energietsjek

Diensten

Veel ondernemers hebben een verouderde energie-overeenkomst en betalen vaak veel meer dan de huidige marktprijs. Wilt u uw elke maand terugkerende energielasten (verder) verlagen, een betere service, een leverancier met meer aandacht voor het milieu, gewoon de laagste prijs of een combinatie hiervan? Kies dan voor energieadvies van Energietsjek. Dé snelle en effectieve oplossing voor verbetering. In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw wensen en eisen en gaan vervolgens op zoek naar het beste aanbod.

Onze werkwijze:

01. Analyse Wij beoordelen uw huidige energiecontracten
02. Inventariseren Wij bepalen samen uw belangrijkste uitgangspunten
03. Onderhandelen Wij bedingen het beste product en de beste prijs voor u
04. Duidelijk aanbod Wij bieden u een schriftelijk offerte aan
05. Afronden Wij regelen de nieuwe overeenkomst voor u.

Met onze ervaring en deskundigheid zijn wij in staat om u zorgeloos naar de gewenste situatie te leiden. Wij begeleiden het traject van A tot Z en zijn alleen tevreden als u dat bent! Profiteer nu van dit aanbod en neem vandaag nog contact met ons op. Dit kan telefonisch of via het contactformulier.

Te veel betaalde energiebelasting vorderen wij terug
Wij controleren uw facturen op fouten en teveel betaalde bedragen vorderen wij voor u tot 5 jaar terug bij uw energieleverancier of netbeheerder.
Staan er meerdere onroerend goed-objecten op dezelfde WOZ-locatie of heeft u meerdere elektra of gas aansluitingen op 1 locatie, dan wordt dit als ëën onroerende zaak gezien en hoeft hiervoor slechts eenmaal de getrapte energiebelastingschijf doorlopen te worden en gaat u dus minder betalen.

Eën van onze accountmanagers komt op afspraak bij u op locatie op een tijdstip dat u schikt. Hij doet een check op uw jaarrekening en inventariseert uw eisen en wensen. Na een grondige analyse ontvangt u een op uw situatie toegesneden advies waarin uw voordeel en uw wensen terugkomen. Wij adviseren u graag over:
- Besparen op kosten van gas en elektra
- Collectief inkopen van energie
- Energiebesparing
- Aanvragen van subsidie voor investeren in duurzame energie oplossingen zoals zonne-energie, LED verlichting, warmtepompen en pellet kachels.

Groene stroom of duurzame energie is ‘gewone’ elektriciteit, maar wordt op een andere, milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren: met zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval.
Het energiebedrijf zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de ‘gewone’ stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de eindgebruikers. Aan de elektriciteit zelf merkt u niet hoe deze is opgewekt. Uw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom van uw buurman.

Waarom groene energie?
Voor het kiezen van een energieleverancier is het belangrijk om te weten of u grijze of groene energie wilt. Tegenwoordig zijn de tarieven van grijze en groene energie vrijwel gelijk, terwijl groene energie vroeger een stuk duurder was. Op deze pagina leest u waarom groene energie beter is voor het milieu en de toekomstige leefomstandigheden dan grijze energie. Het spreekt voor zich, dat Energietsjek om deze redenen een grote voorkeur heeft voor het aanbieden van groene energie!

Grijze energie
Grijze energie is energie die op een niet-duurzame manier wordt opgewekt. Grijze energie is belastend voor het milieu vanwege het gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking. U kunt bij grijze energie denken aan energie die is opgewekt met kolen of aardgas, maar ook kernenergie is grijs vanwege het schadelijke afval. Als je kolen of gas verbrandt, komt er CO2 vrij dat negatieve gevolgen heeft voor het milieu en onze toekomstige leefomgeving. Daarbij raken deze fossiele brandstoffen op, waardoor we onze kinderen achterlaten met een gebrek aan deze grondstoffen. Als u bij het overstappen niet bewust kiest voor groene energie, krijgt u vrijwel automatisch grijze stroom. Vraag uw adviseur hiernaar.

Groene energie
Groene energie is energie die is opgewekt uit duurzame energiebronnen. Een duurzame energiebron is een bron die nooit opraakt. Denk hierbij aan de zon, wind en bijvoorbeeld water. Hier is veel energie uit te halen en deze vallen onder de noemer ‘groen’. Even voor de duidelijkheid: groene energie is duurzame energie. Duurzame energiebronnen zijn: zon, wind, water, biomassa, biovergisting en groen gas.

Voordelen van groene energie op een rij:
- Geen of weinig CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen
- Onafhankelijk van fossiele brandstoffen en dus onafhankelijk van een aantal olie en gas producerende landen
- Het raakt niet op

Op den duur leven we steeds meer van groene energie en dat is maar goed ook. Als we met z’n allen grijs blijven leven, wordt het leven van de kinderen van onze kinderen moeilijk, want alle brandstoffen raken op. Daarbij is de uitstoot van CO2 en andere schadelijke gassen funest voor het milieu en versterken deze gassen het broeikaseffect.

Groene energie vergelijken
Met het kiezen van een groene energieleverancier draagt u dus bij aan een beter milieu en een betere toekomstige leefomgeving zonder dat het per se duurder is. U kunt de tarieven van groene energie door Energietsjek laten vergelijken. Aan de groenwaarde en de stroom- en gasetiketten kunt u snel zien hoe groen de energie is die u wilt afnemen.

Waarom is ledverlichting tegenwoordig zo populair en waar kunt u op rekenen wanneer u het toepast? Denk onder andere aan de mogelijkheid tot energie besparen en de verhoogde lichtopbrengst van een LED-lamp, maar denk ook aan de duurzaamheid van ledverlichting. De LED-lampen zijn bovendien een stuk veiliger toe te passen, waardoor ze diverse voordelen bieden. LED verlichting kan in principe overal worden toegepast en zorgt voor flexibiliteit met betrekking tot de kleur van het licht die u wenst of vereist is.

Energie besparen en verminderen CO2 uitstoot
Met LED verlichting kunt u energie besparen, iets waar we overal op aarde steeds meer mee bezig zijn. We hebben met elkaar geconstateerd dat we teveel CO2 uitstoten, waardoor de ozonlaag problemen ondervindt en de aarde steeds wat verder opwarmt. Onder andere de Nederlandse en de Europese overheid denken hier hetzelfde over, waardoor er verschillende stimuleringsprogramma’s bestaan. We hebben de gloeilamp massaal in de ban gedaan en stappen over op onder andere LED verlichting, dat op een aantal fronten superieur is. Met LED verlichting kunt u energie besparen, waardoor u de CO2-uitstoot terug kunt brengen, aangezien er minder fossiele brandstoffen nodig zijn om aan uw energiebehoefte te kunnen voldoen.

Duurzaamheid van LED verlichting
LED verlichting wint steeds meer aan populariteit, en terecht! Onder andere vanwege de duurzaamheid van de lampen. De LED-lampen zijn een stuk duurzamer dan gloeilampen en halogeenverlichting. Een LED-lamp gaat gemakkelijk 50.000 tot 100.000 branduren (afhankelijk van kwaliteit) mee, ten opzichte van slechts 1.000 uur voor een gloeilamp of 5.000 uur voor een spaarlamp. Bovendien is LED verlichting veel minder gevoelig voor trillingen en chemische stoffen, in vergelijking met de overige lichtbronnen waar u uit kunt kiezen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een gloeidraad door de lamp, waardoor die ook niet kapot kan gaan, bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met trillingen.

Veiligheid van LED verlichting
Tenslotte zorgt de LED verlichting voor een grote mate van veiligheid. Dat heeft vooral te maken met de warmteontwikkeling waarvan sprake is. Een conventionele gloeilamp zet ongeveer 90% van de energie om in warmte en gebruikt de overige 10% om licht af te geven. LED lampen doen dit op een heel andere manier, aangezien slechts 10% wordt omgezet in warmte. Dat betekent dat een LED lamp niet heet wordt en u kiest voor een uitstekende opbrengst van licht. De LED verlichting kan daardoor op een heel veilige manier worden toegepast, bijvoorbeeld binnen de agrarische sector, horeca, detailhandel of in omgevingen waar kinderen actief zijn in de buurt van de verlichting. Ofwel, voor elke toepassing hebben wij een oplossing.

58% investeringsaftrek voor ondernemers via EIA regeling
U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving. Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 14% voordeel op. Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE, later SDE+) is een Ministeriële regeling om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren. Het is geregeld in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en voor 2013 de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013. De regeling is de opvolger van de Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). In tegenstelling tot de MEP geeft de SDE ook een vergoeding bij levering van groen gas (opgewerkt biogas) aan het gasnet. De uitvoering wordt gedaan door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen, de SDE richtte zich daarnaast ook op particulieren. Subsidie bij duurzame energieproductie (SDE+) Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen zoals zon, wind en water en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

Welke vormen van duurzame energie komen in aanmerking voor Stimuleringsregeling Duurzame Energie+?
U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van duurzame energie:
- duurzame elektriciteit
- duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit
- groen gas

Hoe vraagt u de Stimuleringsregeling Duurzame Energie+ aan?
Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Vanaf 2014 vraagt de overheid u een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 NM3/uur dient u deze studie bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
- exploitatieberekening
- berekening van het projectrendement
- onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Onafhankelijk

Wij kunnen energie leveren namens:

Contact